50% stilling som helsesekretær- nedstemt av flertallet i kommunestyret

original_1478639657_2101438

Kommunestyret har enstemmig vedtatt å opprette en 100% stilling som ergoterapeut i 2016. I tillegg foreslo Arbeiderpartiet å styrke helsesektoren med en 50% stilling som Helsesekretær og at dette skulle finansieres ved å øke inntektsposten fra UDI. Den betydelige økningen av antall asylsøkere den siste tiden har utløst et behov for en slik stilling. Forslaget ble ikke vedtatt da Samlingslista og Høyre stemte imot.