Alle skal med!

Arbeiderpartiet mener vi løser de store oppgavene best sammen. Vi vil ha arbeid til alle, og skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Vi vil ha trygg eldreomsorg og god skole for alle fremfor skattekutt til de som har mest fra før. Vi sier nei til sentralisering og salg av Norge. Skal vi ha små forskjeller, arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap, ikke mindre.

Arbeiderpartiet går til valg på at  ALLE SKAL MED.

Det er kjernen i hva vi står for. At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Men også at vi stiller krav til hverandre om at alle skal bidra, at alle må ta ansvar.

Det handler om tro på fellesskap, at vi får til mer sammen enn hver for oss.

Vårt hovedmål er arbeid til alle, og å skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Vi vil ha trygg eldreomsorg og god skole for alle framfor skattekutt til dem som har mest fra før. Vi vil ta vare ta vare på miljøet, kutte klimautslippene og skape framtidsrettede jobber.

Nå står mye på spill:

a) Høyre og Frp skaper ikke arbeidsplasser, rekordmange er uten jobb, og tryggheten i arbeidslivet svekkes.

b) Høyre og Frp øker forskjellene mellom folk og bruker pengene på skattekutt til de rike framfor eldre og skole for alle.

c) Høyre og Frp sentraliserer og selger Norge.

I sum gjør det Norge til et kaldere samfunn.

Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best sammen. Skal vi sikre arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap ikke mindre. Derfor trenger Norge en ny Arbeiderparti-ledet regjering.