Årsbudsjett – Engerdal kommuneskoger KF

original_1478643022_8302357

Arbeiderpartiet stemte imot en ytterligere økning av utbytte fra Engerdal Kommuneskoger KF. Flertallet stemte for en økning til 490.000. Dette til tross for at kommunestyret så sent som sommeren 2015 enstemmig vedtok nye styringsmål og vedtekter for å skape forutsigbarhet for kommuneskogen, der det signaliseres en reduksjon i utbytte slik at kommuneskogen kan bygge opp nødvendig egenkapital. Høyre foreslo for øvrig å utrede salg av kommuneskogen. Dette fikk kun Høyres egen stemme.