Årsbudsjett – Forslag fra Engerdal Arbeiderparti

original_1478639038_4009347

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt ved behandlingen av årsbudsjettet for 2016:

• Utrede en forsøksordning med sommerjobbgaranti for ungdom

• Vurdere muligheten for samarbeid med organisasjonen MOT

• Avklare muligheten for at TEPAS reetablerer tilrettelagte arbeidsplasser i Engerdal.

• At rådmannen prioriterer tiltak for å få egne ansatte til å videreutdanne seg innen kreftsykepleie.

• Utrede oppussing av kjellerlokaler ved ungdomshuset til aktivitetsrom, samt utrede muligheten for utvidet åpningstid for ungdomshuset.

• At utredningskomiteen lager en tiltaksplan for jordbruket i Engerdal