Årsbudsjett – Gangvei gjennom Drevsjø sentrum

original_1478639659_825892

Som en følge av ny barnehage, bygging av ambulansestasjon og planlagt utvidelse av asylsøkermottaket vil det bli mer trafikk av fotgjengere og biler i Drevsjø sentrum. For å ivareta sikkerheten foreslo Arbeiderpartiet ved behandling av årsbudsjettet for 2016 å utrede bygging av gangveg gjennom Drevsjø sentrum- mellom Gløtvold Handel og asylsøkermottaket. Samlingslista og Høyre stemte imot, forslaget ble dermed ikke vedtatt.