Årsbudsjett – Utbytte Engerdal Energi Holding AS

original

Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2016 stemte Ap imot å øke utbytte fra Engerdal Energi Holding med 400.000 i forhold til rådmannens forslag. Flertallet vedtok å øke utbyttet, noe som resulterer i at selskapets egenkapital er redusert de senere årene. Selskapets muligheter til å kjøpe opp svært lønnsomme Eidsivaaksjer (dersom slike kommer på salg) er dermed svekket.