Bekjentgjøring - næringsfondsmidler

original_1478643023_7571974

Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal ha samme mulighet til å nyttiggjøre seg tilskudd fra næringsfondene. Vi har derfor i flere år foreslått at disse skal lyses ut med søknadsfrister slik at alle er sikret likebehandling og at søknadene kan vurderes opp mot hverandre for best mulig prioritering av midlene. Likebehandling er ekstra viktig når det er begrenset tilgang av midler. Ikke minst har dette vært viktig de to siste årene når Samlingslista og Høyre har valgt å bruke av disse midlene til egne prosjekter uten at disse er vurdert opp mot næringslivets prosjekter. Ettersom Ap innser at det ikke er flertall i kommunestyret for å bruke søknadsfrister, foreslo vi at det skulle bekjentgjøres på hvilket formannskapsmøte den første tildelingen vil skje. På den måten vil alle søkere kunne sikre seg å delta i første tildeling når en vet at det fortsatt er midler tilgjengelig. Samlingslista og Høyre stemte imot en slik bekjentgjøring. Flertallet har dermed vedtatt at de som søker næringstilskott ikke skal vite når første tildeling skjer. Arbeiderpartiet kan ikke gjøre annet enn å beklage overfor næringslivet at de ikke får slik informasjon som kan sikre likebehandling. Vi anmoder alle som har planer om å søke tilskuddsmidler om å sende søknad så fort som mulig slik at søknaden kan bli vurdert før midlene er brukt opp.