Kjære Engerdøl

Engerdal Arbeiderpartis nye kommunestyregruppe ønsker å takke alle sine velgere for den tilliten vi er gitt i årets kommunevalg. Selv om vi på langt nær er fornøyd med resultatet, ser vi at vi fortsatt representerer det største partiet i kommunen. Vi ønsker samtidig å gratulere Samlingslista og Lars Erik Hyllvang med et brakvalg. Dette er en historisk mulighet for Samlingslista til å gjennomføre eget partiprogram.

Engerdal Arbeiderparti vil være ett tydelig og konstruktivt opposisjonsparti de neste 4 årene. Vi vil nytte enhver anledning til å fronte den politikken vi mener er til det beste for Engerdal. Gjennom dette vil det bli tydelig for Engerdals befolkning at det ER en forskjell, noe vi blant annet har sett i løpet av de siste månedene: Gratis halleie for de yngste, kommunal overtagelse av veilys og en rettferdig arbeidsgiverpolitikk som skaper trygghet i hverdagen er tre saker hvor Arbeiderpartiets påvirkning og politikk har vært avgjørende for gjennomslag.

Vi vil konstruktivt bidra i den politiske debatten i kommunen. Vi vil fronte egne løsninger, men også støtte opp om andre partier. Vi vil at kommunestyret i størst mulig grad søker politisk enighet i løsningene, og at hele kommunestyret er lyttet til før avgjørelser blir gjort. For Engerdal Arbeiderparti er det også et poeng at uenighet må komme frem, at den kritiske røsten blir hørt. Vi har ikke bare et mandat fra våre egne velgere som opposisjonsparti, vi har også et mandat i å etterse at Samlingslista oppfyller sitt politiske program. Nå har vi ikke bare vårt eget partiprogram ved sengekanten, vi har også Samlingslistas, og vi har lagt ved ordførerens 8-årsvisjon som han passende la frem først fire år etter oppstart. Her er noen saker der vi forventer at Samlingslista leverer:

- Opprettelse av scooterløyper. Dette lovte Samlingslista at de skulle ha klart i løpet av forrige kommunestyreperiode. Nå har de lovt at det skal være klart i løpet av vinteren. Per nå er Samlingslista forbausede tause om saken; Arbeiderpartiet har alltid vært klar på dette, også i brev til Engerdal Snøscooterforening i forbindelse med valget: Engerdal Arbeiderparti vil jobbe for å få på plass scooterløyper såfremt det lokale næringslivet og miljøaspektet ivaretas.

- Styrking av landbruket. Arbeiderpartiet kan ikke se at det har blitt mer tro på landbruket de siste 4 år, så får vi håpe at rent flertall gjør det enklere å komme i mål. Arbeiderpartiet vil ha dyr inn i fjøsene, dette vil skape arbeidsplasser.

- Rovdyrpolitikk. Ordføreren må bli mye mer tydelig i dette arbeidet, og vi forventer at han står i front sammen med andre ordførere i distriktet for å få gjennomslag for en ny rovdyrpolitikk. Og de har dårlig tid, med MDG på vippen i det neste stortingsvalget så kan det være for sent. Her forventer vi et betydelig trykk fra ordføreren.

- Flere arbeidsplasser i reiselivet og økt bolyst. Nå har Samlingslista sjansen til å høste resultatene av 4 års satsning. Engerdal Arbeiderparti mener at søknadsfrister og bruk av fondsmidler inn mot større satsninger i næringslivet er veien å gå, og vi håper at alle parter i kommunestyret er villig til å stoppe opp og endre kurs hvis man innser at tiden er inne for dette.

Samlingslista har i valgkampen skapt et bilde av en 4-årig opprydning etter flertallet i perioden 2008-2011. Det kan ha virket som om de i 2011 overtok en kommune som lå økonomisk brakk og lamslått etter 4 år med vanstyre. Og at det derifra bare har gått en vei.

- Kommunestyret som avsluttet i 2011 la bak seg prosjektet «Vi kæinn», en kostbar, men nødvendig opprydning i den kommunale styringsstrukturen. Kommunestyret i siste periode har samstemmig fulgt opp dette arbeidet ved å samstemmig styrket kommuneøkonomien. Ikke minst har rådmann Håvard Haug vært en viktig faktor for dette arbeidet.

- Til tross for tydelige politiske satsninger innen bolyst og reiselivsutvikling kan ikke Arbeiderpartiet registrere at det i antall er skapt flere arbeidsplasser de siste fire årene.

- Innbyggertallet har gått mer ned siste kommunestyreperiode enn i perioden 2008-2011.

- De neste fire årene må kommunestyret gjentatte ganger ta stilling til videre kutt i kommunale tjenester, i stor grad et resultat av det synkende innbyggertallet.

Det er ingenting så langt som tyder på at de siste 4 årene har vært en stormsuksess. Vi sier ikke at det finnes noen enkel løsning for økt innbyggertall, vår kommune er ikke unike med denne utviklingen. Men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi er ærlige om dette ovenfor kommunens innbyggere, og at vi tør å diskutere hvordan vi skal snu dette.

Med vennlig hilsen

Kommunestyregruppa til Engerdal Arbeiderparti