Medlemsmøte 18. oktober 2017 kl. 19.00

Medlemsmøte med tema budsjett og veien videre for Engerdal kommune Sted: Raumastua på Drevsjø Når: Onsdag 18. oktober kl. 19.00 Enkel bevertning

Velkommen til medlemsmøte ang budsjett 2018 for Engerdal kommune.

Rådmannen vil holde en orientering om budsjett og budsjettprosess. Etter dette vil formannskapsmedlemmene våre (May Pettersen og Snorre Lillebo) gjøre rede for de føringer som ble utarbeidet i dialogseminaret som ble holdt i våres.

Vi ønsker alle medlemmene våre hjertelig velkommen. Vi ser frem mot en nyttig, interessant og spennende dialog med deg!

Vel møtt!

Hilsen styret