Politisk dobbeltspill i kommunestyret

Engerdal Arbeiderparti ønsker å knytte noen kommentarer til behandlingen av "skolesaken" (endring av skolestruktur/nedleggelse av Sømådal skole), og det vi opplever som dobbeltspill fra Samlingslista og ordføreren især