Sommerjobber for ungdom

original_1478639096_517752

Engerdal Arbeiderparti er glad for at vårt initiativ i kommunestyret har resultert i en prøveordning for flere kommunale sommerjobber til ungdom i alderen 15-17 år. Jobberfaring er viktig for alle med tanke på videre utdanning og innpass i arbeidslivet.

Vi er imidlertid skuffet over at vi ikke fikk flertall for at dette skulle være en garantiordning, dvs en garanti for at alle i denne aldersgruppen som ønsker en sommerjobb skal få det. I den endelige behandlingen av saken i kommunestyret ble det flertall for en ordningen med flere kommunale sommerjobber som ungdommen kan konkurrere om uten noen garanti.

Ordningen ble dermed annerledes enn det som var ment med vårt initiativ, nemlig at alle skulle garanteres muligheten til å få jobberfaring. Dette kan resultere i at de som trenger ordningen mest ikke får nytte av den.