Uttalelse fra årsmøte til Engerdal Arbeiderparti 13.2.18

Uttalelse fra årsmøtet i Engerdal Arbeiderparti 13.2.18

Engerdal Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil bidra til at Engerdal kommune oppleves som en god kommune å bo i, vokse opp i, arbeide i, komme tilbake til og bli eldre i for alle. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Vi vil alltid jobbe for sterke fellesskapsløsninger og velferdsordninger.  Å gi mennesker like muligheter og trygghet er viktig når den enkelte skal utforme og leve sine liv. Vi vil jobbe for en politikk som er raus og tolerant, og kjempe mot alle former for diskriminering. Alle mennesker har en unik egenverdi, og i Engerdal kommune trenger vi at alle er med.

Vi skal ha kvalitetsmessig gode velferdstilbud til våre innbyggere, og jobbe for løsninger som har fokus på nettopp dette – kvalitet. Mennesker som søker eller mottar tjenester fra kommunen skal møtes med verdighet og respekt, og det er viktig at deres rettssikkerhet ivaretas.

Vi er en kommune som er stor nok til å romme alle, samtidig som hvert enkelt individ blir verdsatt og sett. Samarbeid og samhold styrker – sammen er vi sterke!